Menu

Privacybeleid

ONS PRIVACYBELEID

Vakantie is de mooiste tijd van het jaar. En wij doen we er alles aan om u een onvergetelijke tijd te bezorgen. Dus als u een vakantie bij ons boekt, passen we daarbij goed op de persoonsgegevens die u met ons deelt. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we uw gegevens gebruiken. En waarom u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Meer weten over ons? U leest het op onze website.

De inhoud van deze privacyverklaring
Om maar met de deur in huis te vallen, in onze privacyverklaring lees u:
Welke type persoonsgegevens we precies verwerken en waarom we dit doen wanneer en op welke manier we persoonsgegevens kunnen delen met andere organisaties welke rechten u hebt, keuzes die u kunt maken, en hoe u uw persoonsgegevens kunt bekijken en bijwerken.

Als we het in deze privacyverklaring hebben over “we”, “wij” of “ons”, bedoelen we daarmee Stichting Challenge Resorts & Travel. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke partij die uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en ook beschermt. Daarbij gaan we zorgvuldig te werk.

Omdat uw privacy voor ons belangrijk is, hopen we dat u de tijd neemt om deze verklaring te lezen. Zodat u straks precies weet wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt. En ziet u termen die u niet kent? Grote kans dat we ze hebben uitgelegd bij de belangrijke begrippen.

Indien u een reis boekt moet u hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd van 18 jaar of status hebben als u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van u? Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Persoonsgegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum, paspoort en/of ID nummer en verloopdatum, BSN nummer.
 • Gezondheidsgegevens: Dieetgegevens en noodzakelijke medische gegevens
 • Betalingsgegevens en gegevens over de geboekte reis
 • Bedrijfsnaam en polisnummer als wij uw reis- en/of annuleringsverzekering afsluiten

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • De gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over de reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • De dieetgegevens worden gedeeld met uw reisbegeleiders, het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisbegeleiders die hiervan op de hoogte dienen te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding en de debiteurenadministratie.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
 • Wij verwerken de bedrijfsnaam van uw reisverzekeraar en uw polisnummer ter controle of u beschikt over een reisverzekering omdat deze bij groepsreizen verplicht is.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dien u uitdrukkelijk toestemming te verlenen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens en e-mails tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen binnen 30 dagen na de reis worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisbegeleiders indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels over privacy die gelden in dat betreffende land.

Welke gegevens verzamelen wij van uw?

Wij verzamelen gegevens waaronder u naam, de afgenomen reis, u beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener en reisbegeleiders.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Gegevens in de evaluatie en uw emails worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, adres, woonplaats, bij de aanvraag van een brochure.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wanneer u een brochure aanvraagt worden uw gegevens gebruikt om deze aan u toe te sturen.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst nadat u ons verzoekt de brochure toe te zenden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd voor zover die gegevens niet voor andere in deze privacyverklaring genoemde doeleinden rechtmatig gebruikt worden.

Met wie delen wij uw gegevens?

Voor het versturen van de brochure maken wij gebruik van een extern mailprogramma (digitaal)

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij maken gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze 'analytics cookies' bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

Wij kunnen deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De cookies worden tot uiterlijk 2 jaar na het plaatsen bewaard

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens staat opgeslagen bij een externe analytics dienst.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?

Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillen beslechter.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, eerste verblijflocatie, paspoortnummer en geldigheidsduur. In voorkomend geval sturen wij met uw toestemming een kopie paspoort inclusief foto (zonder BSN) naar de ambassade/het consulaat.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het indienen van de visumaanvraag en worden voorgeschreven door de ambassade/het consulaat.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst. Indien vereist sturen wij u kopie paspoort inclusief foto (BSN afgeschermd) met uw toestemming door naar de ambassade/het consulaat.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de visumaanvraag is afgerond.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden gedeeld met de ambassade/het consulaat.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Wij verzamelen gegevens waaronder uw NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum, reisperiode, reisprijs, gewenste dekkingsomvang, verzekeringsopties, verleden m.b.t. verzekeringen.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

De gegevens worden gebruikt om de verzekeringsaanvraag in te dienen bij de verzekeraar.

Wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Wij verwerken deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat de verzekeringsaanvraag is afgerond

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens geven wij door aan de verzekeraar.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • Ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • Inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • Wij onze medewerkers trainen en een privacy cultuur stimuleren.
 • Het privacy beleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.
Uw rechten:
 • 1. U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren
 • 2. U hebt het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
 • 3. Deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
 • 4. De verwerking gebaseerd is op uw toestemming en als u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
 • 5. De verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, uw bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • 6. U hebt het recht op beperking van de verwerking.
 • 7. U hebt het recht op een (digitale) kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • 8. U hebt het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • 9. U hebt het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • 10. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • 11. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We mogen en zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via e-mailadres info@challengeresorts.org. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.
Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Organistatie: Stichting Challenge Resorts & Travel (www.challengeresorts.org)

Adres: Julianalaan 45 2215HA Voorhout, Nederland

E-mail: info@challengeresorts.org Tel.: 071-7504886

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Onze technische / functionele cookies vallen hieronder en zijn een middel om de web-ervaring prettiger en gebruiksvriendelijker te maken.

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren.

Maar wij maken geen gebruik van tracking cookies, retargeting cookies en sociale plug-ins cookies, omdat dit voor u en ons niet leidt tot een betere dienstverlening. Mocht dat eventueel op een later moment nodig zijn dan zullen wij u altijd eerst toestemming vragen, direct als een klant/websitebezoeker onze website voor het eerst opent. Bovenstaande geldt ook voor met cookies vergelijkbare technieken.

Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken gebruikt worden op onze website.

Cookienaam: Google Analytics (cookienaam: __utma, __utmb, __utmc, __utmz)

Type cookie: functioneel/analytisch met levensduur van 2 jaar

Cookienaam: Statcounter 1st Party Visitor Cookie (sc_is_visitor_unique) Type cookie: functioneel/analytisch met levensduur van 2 jaar

Verwerkingsverantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Europese Economische Ruimte (EER): De EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland en Lichtenstein.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens: Dit zijn persoonsgegevens over ras of etnische achtergrond, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische informatie, de unieke biometrische gegevens aan de hand waarvan een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden, medische gegevens, en gegevens over het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijk persoon.

Caricom API Data: Sommige of alle van de Caricom-landen hebben een overeenkomst gesloten met de VS over de beveiliging van de grenzen. Kort gezegd houdt deze overeenkomst in dat deze landen passagiersgegevens vóór de reis overdragen. Het US Department for Homeland Security verwerkt deze gegevens vervolgens in opdracht van deze Caricom-landen. Op de website van Caricom lees u er meer over, www.Caricom.org.

US Secure Flight Data: De Transportation Security Administration (TSA) vereist dat u uw volledige naam, geboortedatum en geslacht opgeeft voor screening, aan de hand van een controlelijst. U kunt ook uw Redressnummer opgeven, als dat beschikbaar is. Als u geen details doorgeeft, kan het zijn dat u niet aan boord mag gaan of dat uw de boarding area niet mag betreden. De TSA kan uw gegevens delen met rechtshandhavende instanties, met inlichtingendiensten of met andere organisaties die vermeld staan in de openbare verklaring over hun gegevenssysteem. Op de website van de TSA lees u meer www.tsa.gov.

Contact

Telefonische aanvraag:
maandag – vrijdag
09:00 – 21:00 uur
of bel mij terug ….

Vul uw gegevens in en we bellen u terug wanneer het u schikt!
Een moment geduld aub.

Bellen in België: 03 808 1264
Bellen in Duitsland: 0260 7795 4900
Bellen in Nederland: 071 750 4886
0624 606 269

Email:
info@challengeresorts.org

Onze missie

Het tegen een aantrekkelijke prijs ontwikkelen en aanbieden van grensverleggende vakantiemogelijkheden voor mensen met een fysieke beperking

HIER STAAN WIJ VOOR

 • Begeleiding van begin tot eind
 • Voordelige tarieven
 • Barrièrevrije vakanties
 • Accommodaties met thuiszorg,
  hulp- of mobiliteitsmiddelen
 • Avontuurlijke excursies